Een ketogeen dieet mag je maar een paar weken doen.

Die mening delen veel gezondheidsprofessionals, zowel diëtisten als orthomoleculair/kPNI therapeuten en leefstijlcoaches. En op de vraag waarom zij die mening hebben, is het antwoord dat gedacht wordt dat er tekorten ontstaan: te weinig vezels, mineralen, vitaminen, etc. Of ze noemen het woord “ketoacidose”.

Dit zijn hardnekkige overtuigingen en een teken van gebrek aan kennis. Met dit artikel krijg je een inleiding in wat ketogene voeding inhoudt en wat de toegevoegde waarde is voor in jouw praktijk.

Vette hap

Bij een ketogeen dieet wordt er vaak gedacht dat er vooral spek, volvette yoghurt en eieren gegeten wordt met avocado’s. En dat er over elke maaltijd heel veel vet gaat en je tussendoor in de koffie kokosolie en roomboter moet doen.

Ter geruststelling, dit is een verkeerd beeld. Een klassiek ketogeen dieet dat in klinische setting wordt ingezet bij epilepsie kan er een ongeveer zo uitzien. Een ketogeen voedingspatroon zoals vele mensen die hanteren als leefstijl of als interventie voor de gezondheid, is lager in vet en er kan volop groente en zelfs wat fruit gegeten worden.

Volwaardige voeding

Er wordt vaak gedacht dat er tekorten ontstaan doordat er eenzijdig gegeten wordt.

Zoals in de vorige paragraaf al genoemd werd, een gezonde ketogene voeding mag royale porties groenten en zelfs wat fruit bevatten. Het hoeft niet, maar het is wel aan te raden voor een gevarieerd menu. Je kunt dit naar je eigen voorkeur invullen. Het advies is om daar goede bronnen van eiwitten bij te eten, vooral dierlijke eiwitten. Het betekent echter niet dat je bergen vlees moet eten. Vul dit aan met gezonde vetten en je komt aan een gezond ketogeen voedingspatroon.

Er is een mildere manier mogelijk waarbij je zelf kiest of je wel of geen vlees eet. Een vegetarische manier van ketogeen eten is mogelijk. Veganisme en keto gaan echter moeilijk samen. Het resultaat is een zeer eenzijdig voedingspatroon waarbij mogelijk wel tekorten ontstaan. Alleen als je nauwkeurig de voedingswaardes uitrekent, zou een veganistisch ketogeen voedingspatroon kunnen slagen.

Ja maar, ketoacidose?!

Ketoacidose is niet hetzelfde als ketose. Ketose is een situatie waarbij er ketonen in het bloed zijn. Dat begint al bij 0,5 mmol/L en dat noemen we milde voedingsketose. Dit is een natuurlijke metabole staat waarin vetten uit voeding en uit het lichaam worden gebruikt als brandstof. Het is volkomen veilig. De mens is gebouwd om zowel vetten als glucose en eiwitten te gebruiken als brandstof. Ketonen vormen de vierde brandstof. De meeste mensen zijn echter de flexibiliteit verloren om te kunnen schakelen tussen deze brandstofbronnen.

Bij ketoacidose worden er ketonenwaardes van meer dan 10 of zelfs hoger dan 20 mmol/L gemeten. Dit kan alleen gebeuren als er niet voldoende insuline afgegeven wordt om de productie van ketonen te remmen. Dit zien we vooral bij mensen met diabetes type 1, meestal in combinatie met hoge bloedglucose. Ook bij alcoholisten kan ketoacidose optreden. Veelal vanwege een ongezond voedingspatroon en een verminderde werking van de lever.

Zelfs iemand die hard zijn best doet om diep in ketose te komen met een gezond en gevarieerd ketogeen dieet, die daarbij ook nog eens flink sport, lukt het zelden om boven de 3 mmol/L te komen. Bij langdurig vasten kan een waarde van > 5 mmol/L gehaald worden. De angst voor ketoacidose is daarom in de meeste gevallen niet terecht.

Heel kort door de bocht: het is een voeding waarbij de productie van
ketonen in het lichaam mogelijk gemaakt wordt. Ketonen-genererende
voeding betekent het letterlijk. Ketonen kunnen alleen geproduceerd
worden wanneer er weinig suikersaanwezig zijn waardoor de insulinespiegel laag is. Dit heeft vooral te maken met de mate van beperking van
koolhydraten. Daarnaast worden voldoende eiwitten en gezonde vetten
gegeten.

Wat is een ketogeen dieet?

Een korte opsomming:

Bij de meeste mensen zal een dagelijkse inname van 50 gr koolhydraten nog niet leiden tot voedingsketose. Over het algemeen is het nodig om gedurende minimaal 4 weken maximaal 30 gram koolhydraten te eten. Liever houdt men dit 6-12 weken vol. Verdere beperking naar 20 gram is nodig wanneer het niet lukt. Koolhydraat-beperkt is dus nog lang niet ketogeen, iets wat vaak met elkaar verward wordt.

Bij een gezond samengesteld ketogeen dieet eet men maximaal 30 gr koolhydraten per dag, 1,2-2,0 gr proteïnen per kilo gezond lichaamsgewicht en dat wordt aangevuld met gezonde vetten naar behoefte. Deze hoeveelheden zijn ook afhankelijk van de mate van sportactiviteit en eventuele (chronische) ziekte. In de loop van het proces kunnen de hoeveelheden aan de hand van de persoonlijke situatie aangepast worden.

Zo dadelijk gaan we verder met de effecten van koolhydraatbeperking. Eerst kijken we naar wat ketonen zijn en naar ketogriep.

Wat zijn ketonen eigenlijk?

Ketonen zijn metabolieten die ontstaan vanuit de vetverbranding. Het zijn zuren en worden aangemaakt in de lever. Er zijn drie soorten ketonen:

Productie van ketonlichamen noemen we ketogenese. Het vindt op de achtergrond eigenlijk voortdurend plaats in meer of mindere mate. Dit is afhankelijk van de mate van vetoxidatie wat weer beïnvloed wordt door voeding en intensiteit van beweging. Wanneer er meer koolhydraten gegeten worden, zal de mate van ketogenese zeer laag zijn.

Ketogriep

Wanneer de ketonen in het bloed toenemen tot 0,5 of hoger, kunnen we zeggen dat iemand in ketose is.

Ketonen zorgen in de eerste instantie voor meer beschikbare energie in het lichaam. De cellen van diverse lichaamsweefsels zullen met name de eerste keer dat men in ketose raakt, ongeveer 2 dagen nodig hebben om over te schakelen op deze nieuwe energiebron. In de eerste weken kan men een gevoel van malaise ervaren met verschijnselen als:

Deze klachten passen bij een situatie die ketogriep genoemd wordt. Het heeft echter niets te maken met een virus of griep, maar wordt zo genoemd omdat de symptomen doen denken aan griepverschijnselen.

De oorzaak is in eerste instantie energiegebrek. Het lichaam moet op zoek naar een andere manier om aan energie te komen en zal die binnen enkele dagen vinden in vetten.

Eigenlijk is deze fase een positief signaal dat er wat aan het veranderen is in destofwisseling. Het voelt alleen niet prettig en kan voor sommigen reden zijn om de handdoek in de ring te gooien.

De malaise komt niet alleen door energiegebrek, maar ook door een lager vochtgehalte en te weinig elektrolyten in het bloed. Koolhydraten in de vorm van glycogeen houden namelijk flink wat vocht vast. Nu er veel minder koolhydraten gegeten worden, wordt er vocht losgelaten. Dat is te merken doordat men veel vaker en meer moet plassen. Hierdoor worden ook elektrolyten uitgescheiden wat zorgt voor de bovengenoemde klachten. Verschijnselen van ketogriep zijn eenvoudig te verhelpen door de elektrolyten weer aan te vullen. Bijvoorbeeld door extra zout te eten of door te suppleren.

Soms moet men wennen aan de hogere vetinname waardoor er spijsverteringsklachten ontstaan. Deze klachten zijn echter goed te verhelpen door het suppleren van spijsverteringsenzymen of gebruik van appelazijn, en zijn meestal van korte duur.

Tevens kan er tijdelijk constipatie ontstaan door de verandering in de inname van het soort vezels. De graanproducten zijn van het menu geschrapt waardoor er een bron van voedingsvezels wegvalt. Deze worden echter uitstekend vervangen worden door vezels uit diverse groenten. Hiermee behoren de verstoppingsklachten snel tot het verleden. Het beeld dat een ketogeen voedingspatroon vezelarm is, klopt daarom niet.

Wat is het effect van koolhydraatbeperking?

De meeste mensen denken bij koolhydraatarm of ketogeen eten aan gewichtsverlies. En dat klopt! Er zijn vele verhalen van mensen die door de koolhydraten sterk te beperken een gezond gewicht bereikt hebben. Vooral een ketogeen dieet waarbij de vetverbranding hoger is en er ketonen geproduceerd worden, biedt het voordeel van een verhoogd verzadigingsgevoel waardoor de hang naar snacks en tussendoortjes volledig verdwijnt. Dit maakt het een stuk makkelijker om deze nieuwe gezonde leefstijl vol te houden.

Gewichtsverlies is eigenlijk een bijverschijnsel bij koolhydraatrestrictie. Het is vooral de optimalisering van het metabolisme en de vele krachtige effecten die hieruit voorkomen die zorgen voor een gezond gewicht, meer energie en afname van ziekteverschijnselen.

Welke mate van koolhydraatbeperking nodig is, hangt af van de gezondheidsstatus van de persoon in kwestie en van de hulpvraag. Ruwweg zijn er twee mechanismen te onderscheiden die we kunnen activeren door koolhydraten te beperken: verminderen van hyperinsulinemie en het bereiken van ketose.

Door koolhydraatarm of koolhydraatbeperkt te eten kan hyperinsulinemie sterk verminderd worden. Hyperinsulinemie is de oorzaak van insulineresistentie en in een later stadium van diabetes type 2. Ook is het dé oorzaak van vele moderne leefstijlziektes zoals metabool syndroom, PCOS en chronische ontstekingen. Dit is slechts het topje van de ijsberg.

Te hoge bloedglucosewaardes en de daarbij horende sterk gestegen insulinewaardes worden o.a. veroorzaakt door te veel en te vaak koolhydraatrijk eten. Er zijn ook nog andere oorzaken, maar daar gaan we hier niet verder op in. De cellen in het lichaam zullen bij koolhydraatrestrictie minder glucose gaan verbranden en meer vetten.

Bij een ketogene voeding kunnen de glucose- en insulinewaardes nog sterker dalen. Zo sterk, dat er door een flinke toename van de vetverbranding ook meer ketonen geproduceerd zullen worden. De productie van ketonen kan alleen plaatsvinden bij vetverbranding. Bij een lage vetverbranding zal de ketogenese ook laag zijn. Deze twee processen nemen evenredig toe wanneer bloedglucose en insuline dalen.

De toegevoegde waarde van ketonen

De aanwezigheid van ketonen in het bloed is de start van allerlei omschakelingen en aanpassingen in het lichaam. Dit wordt ketoadaptatie genoemd. In de eerste periode is een strikt ketogeen dieet nodig om ketose en de eerste stappen van adaptatie te bereiken. Op de langere termijn, kan vaak flexibeler omgegaan worden met het dieet. Dit hangt af van de mate van hyperinsulinemie, insulineresistentie, metabole flexibiliteit en de gezondheidssituatie. Mensen met een neurologische aandoening kunnen zeer gebaat zijn bij het langdurig in ketose blijven.

In het volgende schema is te zien welke veranderingen en adaptaties er zijn op de korte en de lange termijn.

(Afgeleid van “Ketogenic Diet and Metabolic Therapies: Expanded Roles in Health and Disease” van Susan A. Masino.)

De gezondheidsverbeteringen die bereikt kunnen worden met een ketogeen voedingspatroon zijn niet te evenaren. Ketose heeft een zeer krachtig effect op het metabolisme en daarmee op het immuunsysteem, de hormoonhuishouding, de darmflora en zelfs op het DNA. Ken je enig ander medicijn, supplement of interventie die al deze effecten kan hebben? En het mooie is, dit kan je bereiken door simpelweg de voeding aan te passen. Je hebt er over het algemeen geen andere middelen voor nodig.

(Bron afbeelding: The Potential Health Benefits of the Ketogenic Diet: A Narrative Review Nutrients 2021, 13(5),1654; https://doi.org/10.3390/nu13051654)

De sterke positieve effecten van ketogene voeding op diverse neurologische aandoeningen is hierbij nog niet eens benoemd, maar verdient wel een duidelijke vermelding.

Goede kennis van de wetenschappelijke basis van het ketogeen dieet én van de toepasbaarheid en uitvoering bij cliënten, is van onschatbare waarde. Het is voor bijna iedereen geschikt en kan mensen gezonder maken van binnenuit, enkel door hun voeding aan te passen. Bij (chronische) aandoeningen is vaak op korte termijn aanpassing van de medicatie nodig doordat de effecten van dit voedingspatroon snel doorwerken op de symptomen van de aandoening. Hiervoor moet wel altijd overlegd worden met de behandelend arts of specialist.

Een ketogeen voedingspatroon kan preventief of los van eventuele (medicamenteuze) behandelingen ingezet worden. Het kan ook een onderdeel zijn van een behandelprotocol waarbij voeding de behandeling versterkt.

Kennis geeft kracht

Het doel van dit artikel is om meer inzicht te geven in wat een gezond ketogeen dieet is, dat er geen reden is tot angst voor ketose en dat het van grote waarde kan zijn voor in je praktijk. Een goede opleiding is essentieel. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, neem dan contact met mij op.

Cosmetische acupunctuur is een effectieve, niet chirurgische behandeling om de verschijnselen van ouderdom te verminderen. Het is een vorm van acupunctuur die zorgt voor gezichtsverjonging en huidverbetering. Behandeling met cosmetische acupunctuur geeft een natuurlijk resultaat. Het biedt een minder ingrijpende verandering dan bijvoorbeeld een behandeling met fillers of plastische chirurgie dat doet.

Geen Botox of chirurgisch ingrijpen

Het belangrijkste voordeel van cosmetische acupunctuur is dat er geen chemische substantie in de huid wordt gespoten. Bij het ouder worden verminderd de collageenproductie in de huidcellen. Dit is een van de belangrijkste oorzaken bij het ontstaan van rimpels en het slapper worden van de huid.

Met cosmetische acupunctuur verbeter je de doorbloeding, het zorgt voor extra collageen, verbetert de hormoonbalans, draagt zorg voor een betere circulatie en vochtregulatie en verstevigt de poriën. Cosmetische acupunctuur vermindert tekenen van stress en veroudering van de huid, zoals wallen, rimpels en lijntjes.

Er wordt niet alleen gewerkt aan het gezicht maar als vanzelfsprekend wordt het gehele lichaam behandeld. Het gezicht is een uiting van alles wat zich in je lichaam afspeelt.

Hoe ziet een behandeling eruit?

 1. Reiniging van het gezicht
 2. Acupunctuur dmv kleine dunne steriele naaldjes
 3. Ontspannen gedurende 20 minuten 
 4. Gezichtsmassage dmv cupping, Moxa of gebruik van de dermaroller of Guasha

Resultaat van de behandeling

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Al naar gelang de diepte van de rimpels zijn er ongeveer 12 sessies nodig. De eerste 6 a 10 sessies vinden 2 maal per week plaats. Daarna worden de resterende sessies 1 maal per week uitgevoerd. Daarna 1 x per maand een sessie als onderhoud. Neem contact met mij op voor meer informatie.

Prijzen

Cosmetische Acupunctuur kan bijgeboekt worden bij de behandeling Acupunctuur of los worden geboekt. Voor prijzen van deze behandeling klik je hieronder door naar Acupunctuur of kijk je op het volledige prijzenoverzicht.

Veel voorkomende klachten:

Darmklachten beginnen vaak klein, een beetje obstipatie bijvoorbeeld. Beetje vervelend, maar prima mee te leven. Dat kan een aantal jaar redelijk stabiel blijven. Soms is er dan een duidelijk moment waarop je klachten uit de hand lopen: na een antibioticakuur, operatie of een stressvolle gebeurtenis bijvoorbeeld. Na verloop van tijd verergeren de klachten en krijg je steeds meer last van winderigheid, een opgezette buik, buikpijn, krampen, diarree of verstopping.

Er kunnen zelfs nieuwe klachten bijkomen die niet veel met de darm te maken lijken te hebben (maar stiekem wel een relatie hebben), zoals vermoeidheid, huidklachten of hormonale klachten. Als je het op z’n beloop laat, kan het behoorlijk uit de hand lopen!

Uit literatuurstudies blijkt dat bij PDS het darmslijmvlies is aangedaan waarbij vaak sprake is van laaggradige ontstekingsprocessen. Hierdoor ontstaat een verhoogde behoefte aan essentiële vetzuren, antioxidanten en vitaminen en mineralen. Er is vaak sprake van een verhoogde doorlaatbaarheid van de darmcellen waardoor ongewenste stoffen door de darmbarrière kunnen komen. De lever en de bijnieren worden extra belast en er is sprake van een verhoogd Histamine gehalte. Een verhoogd histamine gehalte geeft klachten als diarree, brijige ontlasting of een opgeblazen gevoel.

Voeding

Het gros van het huidige westerse voedsel levert niet zoveel op voor onze darmbacteriën. Vergelijk je darmbacteriën met huisdiertjes, dan snap je meteen dat je die te eten moet geven. En deze “huisdiertjes” hebben 30 tot 40 gram vezels nodig per dag. Uit recent uitgevoerde, grote onderzoeken blijkt dat de diversiteit van je darmbacteriën voor een groot deel je gezondheid bepaalt. Een goed vol te houden tip is om na de avondmaaltijd niet meer te eten. Door minimaal 12 tot 14 te ‘vasten’ blijft er tijdens je slaap energie over voor herstel- en ontgiftingsprocessen.

Voeding is dus heel belangrijk maar wat je het beste kan eten bij darmklachten verschilt dus per persoon en is afhankelijk van de oorzaak.  Het is aan te raden een voedselintolerantietest te laten doen, dit geeft meer inzicht of je overgevoelig bent voor gluten of zuivel wat de klachten veroorzaakt. Op deze manier kun je voedingsmiddelen tijdelijk schrappen uit je dieet.

Maak je darmen blij:

Kruidentoepassingen

Pepermuntolie wordt al jaren ingezet bij PDS. Het belangrijkste bestanddeel is menthol. Dit heeft een spierontspannende en pijnstillende werking en versoepelt de passage door de darmen.

Gember is van nature een kruid dat werkt als een verteringsenzym. Het helpt bij darmkrampen, vermindert gasvorming, misselijkheid en diarree. Bovendien heeft gember het vermogen om ontstekingen in de darm te elimineren en de darmspieren te ontspannen.

Rozemarijn en citroenmelisse kunnen darmspasmen tot rust brengen en de winderigheid verminderen. Evenals karwijzaad, venkel en dille. Artisjok en mariadistel helpen de lever te ontgiften en verzachten de krampen in de galblaas die met PDS kunnen samengaan.

Supplementen

Veel PDS patiënten hebben een alvleesklier die niet voldoende spijsverteringsenzymen produceert. In combinatie met een aangepast voedingspatroon kunnen tijdelijk spijsverteringsenzymen ingezet worden.

Quercetine leidt tot minder histamine in de bloedbaan volgens onderzoeken. Dit leidt tot een vermindering van allergische reacties. Quercetine komt van nature voor in broccoli, uien en knoflook.

Een Probiotica met veel stammen bevordert een gezonde darmflora. Per persoon verschilt welke soort en dosering van een probioticum kan helpen. Een ontlastingsonderzoek kan meer duidelijkheid geven.

Psyllium en Glucomannan vezels

Er bestaat een relatie tussen een lage vitamine D status en PDS.

Aanvullend onderzoek

Een voedselintolerantietest, onderzoek naar ontstekingsprocessen, histaminegevoeligheid, lekkende darm en de samenstelling van de microflora kan zeer waardevol zijn voor een succesvolle behandeling. Acupunctuur & TuiNa massage Bij acupunctuur en TuiNa draait het om het opheffen van (energie)blokkades en bij prikkelbare darmen zitten er vaak blokkades in het zenuwstelsel van de darmen. Dit maakt dat de darmen sterk reageren op prikkelingen als verkeerde voeding, stress en emotie.

Omdat gerichte behandeling mogelijk is zijn de resultaten van acupunctuur en/of TuiNa therapie bij het prikkelbaar darm syndroom vaak al snel merkbaar. Het beste resultaat wordt behaald in combinatie met aanpassingen van het voedingspatroon.

Wil je meer informatie of wil je weten wat ik voor je kan doen?

Het metaal element staat voor de organen de longen en de dikke darm. Veel mensen met problemen van de longen en dikke darm herkennen wel dat de klachten toenemen in deze tijd van het jaar. Enkele ‘typische metaalklachten’ zijn: stijve gewrichten en spieren, droge huid en haar, een slechte circulatie van de vloeistoffen in je lijf, vermoeidheid, zachte stem, kortademigheid, eczeem, obstipatie en vatbaarheid voor infecties en luchtwegen.

De emotie van metaal is verdriet. Ook onderdrukte woede zorgt voor verminderde energie van de longen. Beide emoties kunnen vanaf de kinderleeftijd aandoeningen opleveren aan de longen en dikke darm. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in huidklachten als eczeem bij baby’s en kinderen. Mensen met een sterk metaal element hebben vertrouwen, doorzettingsvermogen en zijn vaak intelligent.

Het klimaat wat het meest effect heeft op het metaal element is droogte. Niet alleen droge lucht buiten maar ook airconditioning en centrale verwarming hebben veel effect op de longen en de dikke darm. Dit effect is heel gemakkelijk te verhelpen door water neer te zetten in de ruimte, waardoor de lucht wordt bevochtigd.

Versterkende voeding

Alle scherpe voedingsmiddelen zoals hete pepers en chilipepers kunnen gebruikt worden om de longen te beschermen. Veel witte voedingsmiddelen beïnvloeden het metaal element zoals asperges, ui, raap, gember, bloemkool, mierikswortel en knoflook.

De groenten en fruit die bij dit seizoen horen helpen je deze energie te versterken en je lichaam te reinigen en ondersteunt zodoende deze organen. Denk aan appels, peren, druiven, bessen, kersen, wortels, pompoen, noten, granen etc.

Nu het eerder donker/yin wordt, is het beter ook je activiteiten hierop aan te passen. Blijf wat vaker ’s avonds thuis. Mediteer, lees een goed boek of luister naar mooie rustige muziek. Ga wat eerder naar bed en verplaats je sport/yang momenten weer naar de dag. In deze periode voedt een boswandeling je longenergie extra. Een lekkere soep eventueel met wat gember of Pepermunt olie inademen helpt bij verkoudheid.

Bij loslaten denk je ook aan ontgiften. Een prima manier om je lichaam te helpen met ontgiften is een Tuina behandeling. Deze behandeling helpt je lichaam afvalstoffen los te maken en af te voeren en werkt weerstand verhogend. Daarnaast helpt een Tuina massage om je energie weer in balans te brengen.

Wat doet magnesium in het lichaam?

Magnesium is een mineraal dat onmisbaar is voor ons lichaam. Het is de centrale energieleverancier voor onze cellen. Wat benzine voor onze auto is, is magnesium voor onze energieaanmaak. Magnesium is betrokken bij meer dan 300 lichaamsprocessen en dus onmisbaar. Magnesium is een echt antistress-mineraal, het heeft een kalmerende werking en ontspant de spieren en bloedvaten (hart), terwijl calcium de spieren aanspant. Het zorgt voor de vorming van gezonde tanden en botten, stevigheid van het skelet, versterking van het geheugen en concentratievermogen en het vrijmaken van energie uit voeding.

Wat zijn de oorzaken van een magnesiumtekort

Het magnesiumverbruik van het lichaam neemt toe naarmate het meer blootgesteld wordt aan stress. Ons stress-systeem heeft altijd voorrang op magnesium waardoor dit flinke consequenties heeft voor alle lichaamsprocessen in ons lichaam. Een hoge calciumopname zorgt voor een magnesiumtekort, maar ook andere oorzaken zoals medicijnen, maagzuurremmers, antibiotica, de pil, een hoge zinksuppletie of een slechte opname in de darmen dragen bij aan een magnesiumtekort.

Symptomen tekort

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 60% van de mensen in de westerse wereld een tekort aan magnesium heeft, waarvan een groot deel het zich niet bewust is. De lijst met symptomen van een magnesiumtekort is erg lang, maar hier volgen een aantal voorbeelden:

Hoe vul je het mineraal aan?

Je lichaam kan zelf geen magnesium aanmaken. Je moet het dus uit je voeding zien te halen. Magnesium zit in veel gezonde voedingsmiddelen, waaronder granen, groene groenten (spinazie), rauwe cacao, noten, water, avocado’s en vis.

Door uitputting van de bodem is er helaas steeds minder magnesium beschikbaar in groente en in tijden van stress plas je 4 keer meer magnesium uit dan normaal. Dan is het geen gek idee om wat extra magnesium in de vorm van een supplement te slikken. Een extra dosis magnesium in drukke of stressvolle tijden kan geen kwaad maar door inname van extra magnesium kan een tekort ontstaan aan een ander mineraal: kalk. Daarom is het raadzaam om naast magnesium ook calcium te slikken.

Magnesium is er onder andere in olie, tabletten of vlokken. Olie kun je direct op pijnlijke spieren en gewrichten aanbrengen, onze huid neemt het goed op. Je kunt het ook als massageolie gebruiken, dit kan een prikkende en tintelende reactie veroorzaken. De vlokken kun je aan een (voeten)bad toevoegen.

Herken jij bovenstaande klachten en ben je benieuwd wat magnesium voor jou kan doen? Neem dan contact met mij op.

Toch is het goed om eens in de zoveel tijd een flinke griep met koorts te krijgen, daarmee dood je namelijk heel veel bacteriën in je lichaam. Onderdruk je de koorts met pijnstillers dan onderdruk je je immuunsysteem met de kans dat het ziekteproces langer duurt. Je lichaam heeft rust en tijd nodig om te herstellen maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we de natuur niet een handje kunnen helpen. Hieronder lees je enkele geneeskrachtige voedingsmiddelen:

 1. Veel water drinken
  Water is ons belangrijkste bestanddeel en helpt afvalstoffen te verwijderen
 2. Kruidenthee
  Groene thee bevat flavonolen, de stof met de grootste ontstekingsremmende en weerstand verhogende eigenschappen. De theesoorten uit Japan bevatten de hoogste gehaltes. Drink altijd vers gezette thee en laat deze een minuut of 10 trekken. Andere ondersteunende theeën bij griep zijn vlierbloesemthee, lindebloesem, zonnehoed, tijm, salie, weegbree en eucalyptus.
 3. Gember
  Verse gemberthee verdrijft de kou uit je lijf. Gember is scherp en warm en brengt je lijf in beweging en zet de poriën open. Gember is erg goed tegen misselijkheid en het is een krachtig middel tegen ontstekingen en het is een antioxidant
 4. Knoflook
  Knoflook, uien, preien, bieslook en sjalotten remmen de ontwikkeling van ontstekingen af. Knoflook is de sterkste bron en bevat alliine wat een sterke virusremmer is, bij voorkeur vers geplet en rauw.
 5. Fruit & groenten
  Als je trek hebt zijn fruit en groenten ideaal, ze bezitten bioflavonoïden en andere stoffen om de virussen en bacteriën te bestrijden en het immuunsysteem te versterken. Kies voor biologische onbespoten groenten, fruit en kruiden. Enkele voorbeelden zijn granaatappels, blauwe bessen, bramen, cranberry’s, frambozen en appels. Oude rassen en bittere soorten groenten, zoals spruitjes en witlof, bevatten de meest immuun versterkende stoffen. Groene bladgroenten zoals broccoli, boerenkool, spinazie zitten vol vitamines, mineralen, vezels, vitamine A, C, en K. Deze hebben antibacteriële eigenschappen.
 6. Verse (kippen)bouillon
  Soep bevat veel mineralen en de aminozuren uit kippenbotten en karkassen werken als een slijmoplosser. Het is een natuurlijke ontstopper en kan cellen blokkeren die hoesten en een verstopte neus veroorzaken.
 7. Vlierbessensap
  Vlierbessensap is een enorme immuunsysteem-booster en de vlierbes voorkomt dat het griepvirus zich vermenigvuldigt. Het verkort de ziekteduur, vermindert koorts en begeleidende bijverschijnselen en het werkt ook preventief. Kies voor een biologische en suikervrije variant, eventueel kun je er zelf wat Manuka honing aan toevoegen. Vlierbessen kunnen de absorptie van mineralen (calcium, magnesium, zink..) beïnvloeden, neem het sap daarom niet tegelijk met voedingssupplementen in.
 8. Zinkrijke voeding
  Het mineraal zink is betrokken bij het remmen van ontstekingen en infecties. Voorbeelden hiervan zijn zeewieren, edelgist, eieren, haver, hennepzaad, lijnzaad, noten en schaal- en schelpdieren.

Je kunt zink en vlierbessenextract natuurlijk ook suppleren tijdens de griepperiode. Enkele andere aanbevelingen zijn:

Vitamine D3

In voeding zijn vis, eieren en roomboter de belangrijkste bronnen. Maar de Hollandse winters vragen om meer vitamine D want de zonkracht is in de wintermaanden bij lange na niet genoeg om aan onze benodigde dosis te komen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat vitamine D het risico op griep en verkoudheid met 70% verlaagt.

Vitamine C

Met een sinaasappeltje per dag ga je het niet redden: de minimum hoeveelheid (orthomoleculair) per dag is 2 gram en daar moet je ongeveer 40 sinaasappels voor eten!

Probiotica

Probiotica zijn goede bacteriën, deze zorgen voor een goede darmflora, wat van belang is voor het immuunsysteem. Een specifieke bacteriestam Bifidobacterium Bifidum is bekend om zijn preventieve werking tegen de griep.
Als je probiotica koopt, let er dan op dat er een nummer achter de stam staat. Dit heeft te maken met de onderzoeken die gedaan zijn met specifieke stammen.

Hopelijk kom je met deze tips goed de winter door. Mocht je vragen hebben, kan je altijd een berichtje sturen.

Vergoedingen

Bekijk de overzichten van de zorgverzekeraars voor de vergoedingen van 2021

Vergoedingen

Bekijk de overzichten van de zorgverzekeraars voor de vergoedingen van 2024.
Neem eenvoudig contact op via WhatsApp (je zal worden doorverwezen naar de WhatsApp omgeving)