Uiteraard vraag je eerst de uitslagen van je eerdere onderzoeken op via uw huisarts en of specialist, dit om het verloop in te zien, om geen zaken dubbel of onnodig te meten. Pas na het intakegesprek zal duidelijk worden of er onderzoek nodig is en zo ja welke.

Onderstaande onderzoeken kunnen je helpen bij het achterhalen van je
gezondheidstoestand. Deze onderzoeken gebruik ik vaak om een goed beeld te krijgen van
de klachten. Enkele voorbeelden;

  • Ontlastingsonderzoek bij darmklachten (o.a. darmflora, ontstekingen, gisten/schimmels als candida en parasieten).
  • Onderzoeken in haren voor het vaststellen van een zware metalenbelasting (o.a. kwik, lood en koper of een tekort aan mineralen (o.a. magnesium, zink en selenium).
  • Onderzoek naar voedingsintoleranties (!gG, IgG4) in bloed
  • Onderzoek naar voedingstekorten (vitaminen en/of mineralen) in bloed door middel van een vingerprik.
  • Onderzoek in speeksel naar verstoring in de balans van cortisol en/of vrouwelijke/mannelijke hormonen.
  • Onderzoek in urine naar stofwisselingsproblematiek en status van aminozuren.

Uitleg laboratoriumonderzoek

<i class="fas fa-clipboard-list"></i>

Diverse onderzoeken

Bloed, feces etc.
Factuur rechtstreeks aan de klant

€ P.O.A.

<i class="fas fa-file-alt"></i>

Administratiekosten

Per aanvraag
€15,-

<i class="fas fa-syringe"></i>

Bloedafname

SHL punt
€25,-

<i class="fas fa-leaf"></i>

Consult

Uitwerking & bespreking behandelplan
€60,-